WordPress-kehitys

WordPress-kehityksessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon Digitoimisto Duden avoimesta GitHub-repositorysta löytyviä tai muiden kehittämiä ja hyväksi havaittuja työkaluja. Omia työkaluja pyritään kehittämään viikkotasolla jatkuvasti eteenpäin.