Asiakasprojektit

Asiakasprojekteissa ja WordPress-kehityksessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon Digitoimisto Duden avoimesta GitHub-repositorysta löytyviä tai muiden kehittämiä ja hyväksi havaittuja työkaluja.

Omia työkaluja pyritään kehittämään viikkotasolla jatkuvasti eteenpäin.

Last updated