Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille (esim. Trello ja Height.app, joissa hallitaan käytännössä projektiin liittyviä tietoja ja tehtäviä) toimituksen takaamiseksi, asiakkuuden hoitamista varten sekä markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Last updated