Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille (Google Analytics, Trello, Invision App) toimituksen takaamiseksi, asiakkuuden hoitamista varten sekä markkinointia varten.
Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.
Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin sitä erikseen vaatimalla.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.
Export as PDF
Copy link
Edit on GitHub