Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille (Google Analytics, Trello, Dropbox, Invision App) toimituksen takaamiseksi, asiakkuuden hoitamista varten sekä markkinointia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin sitä erikseen vaatimalla.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Viimeksi muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/luovutetaanko-henkilotietojani-kolmansille-osapuolille.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos cc6ce95 GitHubissa. Näytä versiohistoria.

25.4.2018 08:04:30 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/luovutetaanko-henkilotietojani-kolmansille-osapuolille.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos cc6ce95 GitHubissa.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook