Search
K

Oleelliset Slack-kanavat

This is where the magic happens.
Näihin kannattaa liityä:
  • #dude - Pääkanava (kaikki liittyvät tänne oletuksena)
  • #aspa - Aspatikettien herättämät kysymykset
  • #kehitys - Kehittäjien kanava, esim. vinkkien kysymiseen ja speksaamiseen ja muuta devausaiheista keskustelua varten.
  • #tyhy - Työhyvinvointiin ja töissä viihtymiseen liittyvät asiat.
  • #markkinointi - Duden markkinointikanava.
  • #keikat-<projektin-nimi> - Liity projektiin, joka sinulla on työstössä.
Last modified 3mo ago