Sisäiset palaverit ja kehitys

Sisäiset palaverit

Yrityksen kesken viikkopalaveri pidetään joka maanantai hyvissä ajoin ennen isompien töiden aloittamista kello 9:00. Tästä periaatteesta pidetään kiinni, mutta kellonaikaa voidaan ruuvata tarpeen vaatiessa tai siirtää palaveri toiselle päivälle, jos kaikki eivät pääse paikalla. Loma-aikoihin viikkopalaveriin osallistuvat paikalla olijat.

Maanantaipalaverien agenda

Käydään läpi järjestyksessä:
 1. 1.
  Yleinen jaksaminen ja viikonlopun kuulumiset
 2. 2.
  Talousasiat (tarvittaessa)
 3. 3.
  Liidien ja myynnin tilanne (Pipedrive)
 4. 4.
  Tauko tarvittaessa ☕️
 5. 5.
  Projektien tilanne (Trello)
 6. 6.
  Projektien eteneminen ja aikataulu (Favro)
 7. 7.
  Kuukauden ensimmäisessä palaverissa: mikä referenssi tehdään ja ketkä tekee?
 8. 8.
  Muut tarvittaessa läpikäytävät asiat (tyhy, jne.)
Viikkopalaverin jälkeen jokainen luo omat viikkotavoitteensa henkilökohtaisella tasolla ja lisää ne Slackin #munviikko -kanavalle tärkeysjärjestykset numeroemojein merkattuna.
Maanantaipalaverin jälkeen pidetään brändiryhmän kokous (tarvittaessa) ja devitsekki, eli kehitystiimin palaveri (tarvittaessa).

Omistajien kehityspalaverit

Lakisääteiset hallitusten kokoukset ja muut palaverit pidetään omistajien kesken aina tarvittaessa. Duden omistajat pyrkivät pitämään tapaamisen ylipäätään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Kehityskeskustelut

Toimitusjohtaja pitää pari kertaa vuodessa kehityskeskustelun jokaisen kanssa luottamuksellisesti.