Links

Sisäiset palaverit ja kehitys

Sisäiset palaverit

Yrityksen henkilökunnan kesken viikkopalaveri pidetään joka maanantai hyvissä ajoin ennen isompien töiden aloittamista kello 9:00. Tästä periaatteesta pidetään kiinni, mutta kellonaikaa voidaan ruuvata tarpeen vaatiessa tai siirtää palaveri toiselle päivälle, jos kaikki eivät pääse paikalle. Loma-aikoihin viikkopalaveriin osallistuvat paikalla olijat.

Maanantaipalaverien agenda

Käydään läpi järjestyksessä:
 1. 1.
  Viikonlopun kuulumiset lyhyesti
 2. 2.
  Myynnin tilanne (Pipedrive)
 3. 3.
  Projektien tilanne, eteneminen ja aikataulu (Trello)
 4. 4.
  Tauko - Kahvikupit täyteen jne. ☕️
 5. 5.
  Muut tarvittaessa läpikäytävät asiat (ilmoitusluontoiset, tyhyaktiviteetit, jne.)
Viikkopalaverin jälkeen jokainen luo omat viikkotavoitteensa henkilökohtaisella tasolla ja lisää ne Slackin #munviikko -kanavalle tärkeysjärjestykset numeroemojein merkattuna.
Maanantaipalaverin jälkeen pidetään Devitsekki, eli kehitystiimin palaveri, jossa käydään läpi mitä kukin tekee tällä viikolla.

Omistajien kehityspalaverit

Viikoittainen tapaaminen perjantaisin klo 8:00.
Lakisääteiset hallitusten kokoukset ja muut palaverit pidetään omistajien kesken aina tarvittaessa. Duden omistajat pyrkivät pitämään tapaamisen ylipäätään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Kehityskeskustelut

Pari kertaa vuodessa luottamuksellisesti.