Sisäiset palaverit ja kehitys

Sisäiset palaverit

Yrityksen henkilökunnan kesken viikkopalaveri pidetään joka maanantai hyvissä ajoin ennen isompien töiden aloittamista kello 9:00. Tästä periaatteesta pidetään kiinni, mutta kellonaikaa voidaan ruuvata tarpeen vaatiessa tai siirtää palaveri toiselle päivälle, jos kaikki eivät pääse paikalle. Loma-aikoihin viikkopalaveriin osallistuvat paikalla olijat.

Maanantaipalaverien agenda

Käydään läpi järjestyksessä:
 1. 1.
  Yleinen jaksaminen ja viikonlopun kuulumiset
 2. 2.
  Myynnin tilanne (Pipedrive)
 3. 3.
  Tauko - Kahvikupit täyteen jne. (tarvittaessa) ☕️
 4. 4.
  Projektien tilanne, eteneminen ja aikataulu (Trello)
 5. 5.
  Kuukauden ensimmäisessä palaverissa: Mikä referenssi tehdään ja ketkä tekee?
 6. 6.
  Muut tarvittaessa läpikäytävät asiat (tyhy, jne.)
Viikkopalaverin jälkeen jokainen luo omat viikkotavoitteensa henkilökohtaisella tasolla ja lisää ne Slackin #munviikko -kanavalle tärkeysjärjestykset numeroemojein merkattuna.
Maanantaipalaverin jälkeen pidetään Devitsekki, eli kehitystiimin palaveri, jossa käydään läpi mitä kukin tekee tällä viikolla.

Omistajien kehityspalaverit

Viikoittainen tapaaminen maanantaisin klo 8:00.
Lakisääteiset hallitusten kokoukset ja muut palaverit pidetään omistajien kesken aina tarvittaessa. Duden omistajat pyrkivät pitämään tapaamisen ylipäätään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Kehityskeskustelut

Toimitusjohtaja pitää pari kertaa vuodessa kehityskeskustelun jokaisen kanssa luottamuksellisesti.
Export as PDF
Copy link
Edit on GitHub
On this page
Sisäiset palaverit
Maanantaipalaverien agenda
Omistajien kehityspalaverit
Kehityskeskustelut