Links

Sisäiset palaverit ja kehitys

Sisäiset palaverit

Yrityksen henkilökunnan kesken viikkopalaveri pidetään joka maanantai hyvissä ajoin ennen isompien töiden aloittamista kello 9:00. Tästä periaatteesta pidetään kiinni, mutta kellonaikaa voidaan ruuvata tarpeen vaatiessa tai siirtää palaveri toiselle päivälle, jos kaikki eivät pääse paikalle. Loma-aikoihin viikkopalaveriin osallistuvat paikalla olijat.

Maanantain Viikkopalaverin™ agenda

Käydään läpi järjestyksessä:
 1. 1.
  Tilanne myynnin ja tulevien projektien osalta (Pipedrive)
 2. 2.
  Projektien tilanne, eteneminen ja aikataulu (Trello)
 3. 3.
  Tauko tarvittaessa - Kahvikupit täyteen jne. ☕️
 4. 4.
  Pienkehityslistalla olevat asiat (Height) ja työlistalla olevat asiat (Google Docs)
 5. 5.
  Muut tarvittaessa läpikäytävät asiat (ilmoitusluontoiset, tyhyaktiviteetit, jne.)

Omistajien kehityspalaverit

Viikoittainen tapaaminen perjantaisin klo 8:00.
Lakisääteiset hallituksen kokoukset ja muut palaverit pidetään omistajien kesken aina tarvittaessa. Duden omistajat pyrkivät pitämään tapaamisen ylipäätään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Kehityskeskustelut

Pari kertaa vuodessa luottamuksellisesti.