Työajan seuranta

Tuntien merkitseminen.

Dudella työajan seurannassa käytetään Timelyä. Teknologiajohtaja Roni Laukkarinen esitteli Timelyn Clockifyn seuraajana 8.3.2024.

Toteutuneiden työaikojen seuranta on Suomessa nykyään pakollista myös kuukausipalkkaisille työntekijöille sekä toimihenkilö- ja asiantuntijatyössä.

1.1.2020 uudistettu työaikalaki

Joustavan työajan seuranta

Dudella on joustavat työajat. Lain mukaan joustotyöajassa työntekijän tehtävä on toimittaa työnantajalle säännöllisen työajan tunnit.

Työaikatiedoista tule ilmetä viikoittaisen työajan määrä, lounaat yli 30min, tauot, sairaspoissaolot ja lomat. Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että työntekijä toimittaa kyseiset tiedot, koska näiden tietojen pohjalta työnantajan velvollisuus on pitää työaikakirjanpitoa. (Lisää: Työsuojelu.fi)

Last updated