Työajat

Dude noudattaa noin 8 tunnin työaikoja, mutta tästä ajasta jokainen on itse vastuussa käyttämästään ajasta sen mukaan miten parhaaksi näkee tavoitteet ja aikataulut huomioiden. Työmaalla on oltava vähintään työsopimuksessa merkityn ajan verran. Dudella ei ole ”kiinteitä” kellotauluun hakattuja saapumis- ja poistumisaikoja, mutta lähtökohtana on että jos ei saavu viimeistään yhdeksän aikaan töissä, on hyvä ilmoittaa siitä muille.

Työajat ovat Dudella joustavia, eli työt voi esimerkiksi aloittaa kahdeksalta ja lopettaa neljältä tai aloittaa vaikkapa kymmeneltä ja lopettaa kuudelta. Koska asiakkaat ovat valveilla keskimäärin aamusta iltapäivään, myös palveluun liittyvät työt ajoitetaan aamu, aamupäivä ja iltapäivä-ajoille. Ilta- ja viikonlopputöitä tulisi välttää.

Lisää työajan seurannasta kohdassa Työajan seuranta.

”Ei ole väliä missä ja milloin töitä tekee, kunhan ne tulee tehtyä.”

Projekteihin käytetyt tunnit merkataan kuitenkin ajanaseurantajärjestelmään päivittäin.

Etäpäivät

Halutessaan töitä voi tehdä etänä, mutta silloin nyrkkisääntönä on, että täytyy olla helposti tavoitettavissa. Etäpäivänä asioista keskustellaan yrityksen Slackissa, josta on myös saatava kiinni kohtuullisessa ajassa.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook