Asiakaspalaverit ja aloitustyöpaja

Mites ne palikset?

Duden tapa pitää asiakaspalavereita on epäformaalin rento, mutta puhtaan ammattimainen. Asiakaspalavereissa muistetaan antaa suunvuoro toiselle ja pyritään kuuntelemaan niin asiakasta kuin kanssatyöskentelijääkin.

Asiakkaalle ollaan rehellisiä kaikissa asioissa. Lähtökohtana tehdään mitä sanotaan ja sanotaan mitä tehdään. Pyritään puolin ja toisin olemaan joustavia ja reagoimaan tilanteisiin siten, että lopputulos olisi mahdollisimman laadukas ja palvelisi asiakkaan tavoitteita.

Palavereja ei sovita ilman agendaa, eikä turhia palavereja pidetä.

Aloitustyöpaja

Projekti käynnistetään aloitusmäärittelyllä, jossa käydään läpi asiakkaan tavoitteet, toiveet sekä muut tarjouksessa esitetyt asiat.

Workshopin toivotaan pidettävän Duden toimistolla ja siihen on hyvä varata aikaa yksi kokonainen työpäivä. Osallistujamääränä optimi on 2-3 henkilöä asiakkaan puolelta sekä 2 henkilöä Dudelta.

Uudistuksen tavoitteet

Workshop on oiva startti molemmille osapuolille, sillä sen aikana sovitaan myös uudistuksen tarkempi sisältö, aikataulut ja tehtäväjako. Näin osapuolille saadaan yhteinen käsitys mitä tehdään, miten tehdään ja milloin tehdään.

Tavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeä vaihe koko workshopin sujuvuuden kannalta, sillä kaikkien päätösten pitää tukea tavoitteita.

Kohderyhmiin tutustuminen

Asiakas esittelee yrityksen kohderyhmät.

Nykytilanne ja sen ongelmakohdat

Tutustutaan nykyiseen sivustoon, visuaalisiin seikkoihin sekä näiden ongelmakohtiin. Missä mättää ja miksi?

Benchmark – kilpailijat & muut hyvät sivustot

Tutustutaan kilpailijoihin ja muihin visuaalisesti tai rakenteellisesti miellyttäviin sivustoihin. Mitä voidaan tehdä paremmin kuin he?

Ratkaisuiden löytäminen ja uusi sivukartta

Löydetään ratkaisut ongelmakohtiin ja mietitään yhdessä uusi sivukartta, joka tukee tavoitteita ja palvelee kohderyhmiä parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Toiminnallisuuksien määrittäminen

Päätetään mitä teknisiä toiminnallisuuksia uusi sivusto pitää sisällään. Mitä on pakko olla julkaisussa mukana?

Yhteenveto

Workshopin jälkeen saat puhtaaksi kirjoitetun memon, sivukartan, aikatauluehdotuksen ja tehtävälistan projektin jatkoa ajatellen.

Last updated