Saavutettavuus

Dudelle saavutettavuus on perustamisvuodesta 2013 lähtien ollut erittäin tärkeä osa projektien workflowta. Toteutamme kaikki projektimme saavutettavuus mielessä pitäen. Sivujen tärkeimpien käyttötoimintojen täytyy toimia pääpiirteittäin näppäimistöllä ja sokeain lukulaitteilla, tämän perustoimivuuden varmistamme jo toteutusvaiheessa ilman erillistä mainintaa.

Asiakasprojekteissa pyritään lähtökohtaisesti WCAG 2.0 A-tason saavutettavuuteen, asiakkaan ja projektin sallimissa rajoissa. Jos projekti sen sallii, keskitytään myös tarkemmin laajemman saavutettavuuden ja inklusiivisuuden parantamiseen, esimerkiksi kontrastiasioihin WCAG 2.0 AA:n ja AAA:n puitteissa, lisätyönä auditoinnin kautta.

Saavutettavuuskäytäntömme ovat kehittyneet vuosien varrella kokemuksen myötä ja vuonna 2020 voimme sanoa tekevämme WCAG 2.0 AA-tason yhteensopivaa koodia teknisestä näkökulmasta. Saavutettavuuteen vaikuttaa kuitenkin moni muukin asia kuin koodi, kuten sisällössä olevien kuvien tekstikuvaukset, videoiden tekstitykset ja kuvailutulkkaus, visuaalisissa elementeissä käytetyt kontrastit, punaviher- ja värisokeusystävällisyys, liikkeen ja animaatioiden vähentämisen mahdollisuus, ja niin edelleen. Pyrimme omalta osaltamme kehittämään myös asiakkaan verkkosivujen saavutettavuutta.

Vuoden 2019-2020 aikana Dude on kehittänyt työkalujaan merkittävästi saavutettavampaan suuntaan. Olemme tehneet kattavia saavutettavuuteen liittyviä kehitystöitä mm. Suomen valtiolle ja näiden myötä päässeet uudistamaan teknistä pohjaamme useampaan kertaan saavutettavuuden näkökulmasta.

Duden omat sivut täyttävät WCAG 2.0 standardin saavutettavuuskriteerit. Tästä lisää saavutettavuusselostessa.

Saavutettavuustestaukseen käytetään seuraavia työkaluja:

Viimeksi muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos a8d1a58 GitHubissa. Näytä versiohistoria.

22.9.2020 07:56:07 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos a8d1a58 GitHubissa.

22.9.2020 07:56:03 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos 1d1cc81 GitHubissa.

22.9.2020 07:50:13 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos d95ed90 GitHubissa.

22.9.2020 07:50:08 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos 157829f GitHubissa.

14.8.2020 15:00:14 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Replace http links with https", katso muutos 1688cb9 GitHubissa.

7.8.2019 12:50:20 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos dbb9a89 GitHubissa.

7.8.2019 12:49:56 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos 7485d61 GitHubissa.

7.8.2019 12:48:59 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos 609a543 GitHubissa.