Auditoinnit

Jotta (erityisesti vanhentunut) sivusto saataisiin täysin saavutettavaksi ja ajan tasalle saavutettavuuden WCAG-kriteeristön suhteen, täytyy suorittaa saavutettavuusauditointi. Saavutettavuusauditointi tarkoittaa käytännössä sitä että testaamme sivut läpi erilaisilla laitteilla niin normaaleilla kuin apuvälineilläkin, kuten ruudunlukulaitteilla.

Auditointi sisältää lakisääteisesti tärkeimpien sivujen arvioinnin Firefox-, Chrome- ja Safari- selaimilla ja tarvittaessa muilla selaimilla joidenkin yksityiskohtien tarkastamista varten. Apuvälinetestaus toteutetaan tietokoneella macOS:n ruudunlukuohjelma VoiceOverilla ja mobiilisovellus Androidin TalkBack-ruudunlukijalla sekä muutamilla hyväksi havaituilla työkaluilla (AssistivLabs, SiteImprove, aXe, ASLint, Tota11y, WAVE). Saavutettavuusongelmista ja tehtävistä asiakkaalle toimitetaan kattava raportti PDF-muodossa.

Varsinaisten saavutettavuusasioiden toteutus sivustolle on vielä erillinen työ, joka arvioidaan erikseen könttänä tai voimassa olevalla tuntihinnalla.

Etuna saavutettavuusraportin tilaamisessa Dudelta on se, että saamme raportista tehtävät suoraan työstöön. Jos auditointiraportti tulee joltain muulta firmalta, joudumme kuitenkin käymään sen läpi ja listaamaan tehtävät ylös, johon kuluu vähintään yksi työpäivä laskutettavaa työtä.

Tarvittaessa päivitetään vain saavutettavuusseloste vastaamaan sivuston puutteita, jotka tullaan huomioimaan myöhemmin.

Last updated