Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Henkilötiedot

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Pilvipalvelut

Digitoimisto Dude Oy säilyttää paperisia asiakastietoja Suomessa sekä ylläpitoasiakkaiden sivustoon liittyviä asioita (ainoastaan sivuston nimi ja lisäosapäivitykset) ManageWP-pilvipalvelussa (Serbia, USA). ManageWP vakuuttaa tietoturvan olevan tiukalla tasolla. Lue lisää osoitteesta managewp.com/privacy.

Projektin etenemiseen ja sisäiseen kommunikointiin (CRM) käytetään Trello-palvelua, joka on New York Cityssa sijaitseva pilvipalvelu. Palveluun tallentuu lähinnä asiakkaan yhteystiedot, projektien aikataulut ja deadlinet, sivustoon liittyvät tiedot sekä asiakkaan välillä käydyt keskustelut. Lue lisää osoitteesta trello.com/privacy.

Palvelimet ja sivustot

Duden ylläpitoasiakkaiden sivustot ovat Ficolon laitesalissa, joka sijaitsee Suomessa, Ulvilassa. Palvelimet sijaitsevat Suomen armeijan vanhaan peruskallioluolastoon rakennetussa korkean turvaluokituksen konesalissa ja käyvät 100% ekologisella tuulivoimalla.

Konesalit sivustojen järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Lisää tietoa kohdassa Palvelimet.

Last updated