Uuden projektin luominen Timelyyn

Yksittäiset tehtävät

Height-integraatio luo uuden tehtävän Timelyyn aina kun Projekti Timelyyn -attribuuttiin on valittu Kyllä:

Huom! Kannattaa lisätä ensin Projekti Timelyyn -attribuutti ja sitten vasta Kyllä. Joskus rajapinta ei nimittäin havaitse muutosta. Toinen vaihtoehto on tehdä uudestaan jokin pieni muutos tehtävään. Rajapinta ei lisää projektia uudelleen, jos Timely-projektin nimestä löytyy Height Task ID (T-jotain).

Projektin luomisesta tulee Height-tehtävään kommentti "Timely-projekti luotu".

Tästä tulee myös ilmoitus Slackin #timely-kanavalle. Tällöin projektit menevät "Needs update" clientin alle Timelyssä.

Ei haittaa, vaikka projektin tietoja ei ehditä heti päivittämään, kun niihin voi lähteä heti kellottamaan aikaa.

Jos "Needs update" alta löytyy kuitenkin projekteja, näihin on projektipäällikön on täydennettävä tiedot:

  • Asiakasyrityksen koko nimi (mukaan Oy, ry, sr, jne., esimerkiksi Gofore Oyj)

  • Asiakkaan brändiväri (tämän voi poimia esim. asiakkaan verkkosivuilta ColorSnapper tai ilmaisella Pika-työkalulla)

  • Vaaditaan aina kuvaus seurattavalle asialle: Require note when logging to project

  • Default billable rate: Individual rates

  • Height-taskissa oleva budjetti, joka sovittu asiakkaan kanssa.

Ylläpitoprojektit

  • Projektin nimi muotoa "Verkkotunnus ylläpito" eli esim. "Sivusto.fi ylläpito" tai esim. "Sivusto.fi Multisite ylläpito", ylläpito kirjoitetaan pienellä

  • Asiakasyrityksen koko nimi (mukaan Oy, ry, sr, jne., esimerkiksi Gofore Oyj)

  • Vaaditaan aina kuvaus seurattavalle asialle: Require note when logging to project

Huom! Kuukausilaskutusprojektien budjettia ei voi enää muuttaa luomisen jälkeen, vaan projektin budjetti lukitaan. Tässä kohtaa kannattaa olla siis esim. summan suhteen tarkkana.

  • Valitaan tagiryhmät, ylläpitoprojekteihin Projektit ja tehtävät sekä Duden sisäiset. Vaaditaan valitsemaan vähintään yksi tägi: Require at least one tag to be added to an hour

Pääprojektit

Kokonaan uusissa projekteissa kaikki menee muuten tutulla kaavalla, mutta budjettiin merkitään kokonaissumma seuraavasti:

Last updated