Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten asiakkaan nimi, asiakkaan yrityksen nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
  • WordPress-sivuston käyttäjätunnukset salasanaa lukuunottamatta yhteistyön ja asiakaspalvelun sekä sivuston toimivuuden tehostamiseksi
  • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja palvelut ja niiden hintatiedot
  • Asiakkaan antama asiakaspalaute
  • Sivuston keräämä analytiikka kävijöistä (Google Analytics -kävijätietopalvelu, Hotjar -ruudun käyttäytymisen nauhoittamispalvelu, Crisp live chat, asiakaspalvelukanava reaaliakaisen chatin muodossa)
  • Asiakkaan kertoma tieto siitä kuka ja milloin meitä on suositeltu eteenpäin

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme tai YTJ-yrityshausta. Jos haluat kieltää joidenkin tietojen käytön, sinulla on oikeus vaatia sitä meiltä.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook