Links
Comment on page

Asiakasprojektit

Asiakasprojekteissa ja WordPress-kehityksessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon Digitoimisto Duden avoimesta GitHub-repositorysta löytyviä tai muiden kehittämiä ja hyväksi havaittuja työkaluja.
Omia työkaluja pyritään kehittämään viikkotasolla jatkuvasti eteenpäin.