Asiakasprojektit
Asiakasprojekteissa ja WordPress-kehityksessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon Digitoimisto Duden avoimesta GitHub-repositorysta löytyviä tai muiden kehittämiä ja hyväksi havaittuja työkaluja.
Omia työkaluja pyritään kehittämään viikkotasolla jatkuvasti eteenpäin.
Export as PDF
Copy link
Edit on GitHub