Projektin aloitus

Dude-ympäristön pystytysohjeet uudelle tietokoneelle löytyy GitHubista, dudestack/instructions.

Vaikka projektin aloitustoimenpiteemme ovatkin enimmäkseen automatisoituja (yksi aloituskomento säästää 10 tuntia aikaa työstä joka normaalisti pitäisi tehdä käsipelillä), on jonkin verran manuaalista työtä, sillä kaikkea ei voi eikä kannata automatisoida huolellisuuden kustannuksella. Lisäksi projektin jatkaja hyppää projektiin mukaan myöhemmin, eikä voi käyttää aloituskomentoja ja näin ollen asioita on tehtävä käsin.

Ensimmäisen aloittajan tehtävät

Vaiheet:

1. Ensimmäinen projektin parissa aloittava dude aloittaa projektin ajamalla aloituskomennon:

createproject

Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen automaatio luo projektin raamit (digitoimistodude/dudestack), luo paikalliselle kehityskonelle (digitoimistodude/marlin-vagrant) virtualhostin sekä WordPress-stackin asiakkaan projektia varten.

2. Seuraavaksi ajetaan newtheme.sh (digitoimistodude/air), joka tarpeelliset tiedot kysyttyään luo projektiin aloitusteeman.

3. Ensimmäinen aloittaja luo seuraavaksi tietokannan kehityspalvelimelle (gunship)

4. Tämän jälkeen projektin aloittaja jakaa .env- määritykset sekä Resilio Sync -linkin mediatiedostoihin Trellon tai Slackin kautta muille projektissa mukana oleville devaajille.

5. Avaa projekti Sublime Textiin komennolla subl ~/Projects/projektinnimitähän tai Sublime Textin valikosta Open Folder. Tämän jälkeen tallenna projekti nimellä painamalla CMD + Shift + P ja kirjoittamalla Add New Project ja enter. Nimeä projekti samalla nimellä kuin kansio, eli uudelleen enter. Tämän jälkeen löydät projektisi jatkossa kun painat Cmd + Shift + O.

Myöhemmin projektiin mukana tulevan devaajan tehtävät

Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät Duden Githubiin, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin Clone-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon (Terminalissa: cd ~/Projects ja sen jälkeen git clone url).

2. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä .env (esim. subl ~/Projects/.env tai nano ~/Projects/.env) ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
DB_PASSWORD=tässä_on_oikea_salasana
DB_HOST=tässä_on_oikea_ip

WP_ENV=development
WP_HOME=https://projektinnimi.test
WP_SITEURL=https://projektinnimi.test/wp
AUTH_KEY='ts[h@+i#]w`Zj%$!*+N:b*K$re9;w*mQ:;Y76G@~wx?::9%j@~}i3dmz|Jcl{|'
SECURE_AUTH_KEY='gJ6.c|6+v~`s}0,^945V#uY]TXuW9gV&Po!SnCKJsB2fV-WlLd]629mm~8_;qXL'
LOGGED_IN_KEY='Eu`SWA<^2P_P:1?i|c=541(&QMYM3h[,B$L]az02%He@;c).e#08zEL&*;oGd/AF'
NONCE_KEY='@#p@/&A@jEJeGo|K}0fm`R8NcaQaA @??J:%97[|c>Gr>*eO[qFAe|$h|qhA?)z'
AUTH_SALT=':ov!]~U]=Jqjy.o#*EddJd*Qd,YD=D3~S{ZC%gn7QD*%y+MbwQf5U iX&69:QYP'
SECURE_AUTH_SALT='Ck(dq+!6vNHTF-U1xZt*IBAk.n)+4DH=Nl;4d5xyf4*LLy?8]sLsT@DO]iGOM$H}'
LOGGED_IN_SALT=']CR.^maG`L*oKL?3 qiTTXE2~)b2m>NPFBKhOKNE qSt1R K8+`nOu&Ea*,n6G2'
NONCE_SALT='?8|fjJSNs8=LwJt6dkWrY*.~(# +EpUC]TI,~}HhVzS*9@K$ =+H!{wOYeG>t}rd'

ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key

3. Jos et käytä gunshippiä vaan paikallista tietokantaa, avaa Sequel Pro, luo tyhjä tietokanta, sitten lataa työkaverilta saamasi tietokanta sisään valikosta File > Import.

4. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:

composer install && npm install

5. Sitten teeman riippuvuudet menemällä teemakansioon cd ~/Projects/projektinnimi/content/themes/teemannimi ja ajamalla npm install

6. Sitten asetetaan manuaalisesti /etc/hosts -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla sudo nano /etc/hosts ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (digitoimistodude/marlin-vagrant) 10.1.2.4 ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (digitoimistodude/macos-lemp-setup) 127.0.0.1. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):

127.0.0.1 projektinnimi.test

Jos käytössä on vagrant (digitoimistodude/marlin-vagrant), lisää vhosts-kansioon tiedosto projekti.test (jos projektisi nimi on ”projekti”), jonne sisältö:

server {
  listen 80;
  include php7.conf;
  include global/wordpress.conf;
  root /var/www/projekti;
  index index.html index.htm index.php;
  server_name projekti.test;
}

Jos taas LEMP (digitoimistodude/macos-lemp-setup), muokkaa komentoriviltä sudo nano /etc/nginx/sites-available/projekti.test ja lisää yllä oleva sinne. Linkitä se sitten päällä olevaksi saitiksi aivan kuten tekisit tuotantopalvelimellakin, komennolla sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/projekti.test /etc/nginx/sites-enabled/projekti.test. Sen jälkeen käynnistä web-palvelin uudelleen komennolla sudo brew services restart nginx (tai jos sinulla on [alias](https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup#use-linux-style-aliases), sudo service nginx restart. Huom! komennon ajaminen sudolla on tässä tärkeää, muuten muutokset eivät tule voimaan.

Ylläolevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut vagrant-boksimme asennusohjeita (digitoimistodude/marlin-vagrant) tai asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (digitoimistodude/macos-lemp-setup) JA lisännyt myös aliakset tämän sivun pohjalta.

7. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin tai zip-tiedoston) projektikansion alle media/ -hakemistoon.

8. Luo itsellesi branch, katso ohjeet tästä.

9. Luo itsellesi WordPress-tunnus, aja wp-cli projektikansiossa (täydennä tähän komentoon tietosi):

./vendor/wp-cli/wp-cli/bin/wp user create etunimi nimesi@dude.fi --role=administrator --user_pass=TÄHÄN_ONEPASSWORDILLA_GENEROITU_VAIKEA_SALASANA --first_name=Etunimi --last_name=Sukunimi --display_name=Etunimi

Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

Lisää git-käytänteistä.

Viimeksi muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Huomio sudosta", katso muutos eb97e95 GitHubissa. Näytä versiohistoria.

21.10.2020 10:01:46 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Huomio sudosta", katso muutos eb97e95 GitHubissa.

14.8.2020 15:00:14 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Replace http links with https", katso muutos 1688cb9 GitHubissa.

28.7.2020 10:14:06 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Change syntax to match .env", katso muutos 60b9f1d GitHubissa.

28.7.2020 10:11:02 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Muotoilu", katso muutos 5b5fa65 GitHubissa.

8.1.2020 11:11:08 Muokattu käyttäjän GitHub toimesta viestillä "Change Bitbucket mention to Github", katso muutos 17e72ae GitHubissa.

6.2.2019 11:26:26 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Sublime Text projektiohje", katso muutos 0072f85 GitHubissa.

9.1.2019 12:12:53 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Slack-komento #dev-kanavan committeja varten", katso muutos 8ea1483 GitHubissa.

20.11.2018 09:38:42 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "WP-CLI:llä tunnuksen luominen", katso muutos ccbc2b0 GitHubissa.

20.11.2018 09:21:28 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Otsikkotasojen päivitys, projektin aloitus-dokkarin päivitys", katso muutos bc4d0fc GitHubissa.

20.11.2018 08:58:39 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Unohtunut vaihe, teeman kansioon riippuvuudet", katso muutos 1ee61b5 GitHubissa.

7.11.2018 09:33:20 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tietokannasta tarkennus", katso muutos 3a66a3f GitHubissa.

7.11.2018 09:28:35 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Virheellisen komennon korjaus", katso muutos 46ae030 GitHubissa.

7.11.2018 09:15:41 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Työvaiheet oikeaan järjestykseen", katso muutos 777fb8c GitHubissa.

7.11.2018 08:12:56 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tarkennus", katso muutos 23a7d42 GitHubissa.

7.11.2018 08:12:18 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Näppäilyvirheen korjaus", katso muutos e052f08 GitHubissa.

7.11.2018 08:11:14 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Ankkuri", katso muutos 3b6247f GitHubissa.

30.10.2018 12:46:19 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tarkennuksia vaiheisiin ja aloitukseen", katso muutos f292379 GitHubissa.

30.10.2018 12:36:03 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Boldaukse", katso muutos 28df2e4 GitHubissa.

30.10.2018 12:33:40 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Muotoilun korjauss", katso muutos 8c01d01 GitHubissa.

30.10.2018 12:32:46 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Muotiluasetukset", katso muutos fe26630 GitHubissa.

30.10.2018 12:26:57 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Muotoilut", katso muutos 793897c GitHubissa.

30.10.2018 12:00:16 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Linkki git-ohjeisiin", katso muutos cfca85d GitHubissa.

30.10.2018 11:59:45 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tarkenna aloittajan vaiheita", katso muutos 4453ff4 GitHubissa.

10.10.2017 11:36:18 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/projektin-aloitus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos 6e2ab15 GitHubissa.

7.8.2017 09:25:53 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Full export from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos a0ac9b5 GitHubissa.