Projektin aloitus

Dude-ympäristön pystytysohjeet uudelle tietokoneelle löytyy GitHubista, dudestack/instructions.

Vaikka projektin aloitustoimenpiteemme ovatkin enimmäkseen automatisoituja (yksi aloituskomento säästää 10 tuntia aikaa työstä joka normaalisti pitäisi tehdä käsipelillä), on jonkin verran manuaalista työtä, sillä kaikkea ei voi eikä kannata automatisoida huolellisuuden kustannuksella. Lisäksi projektin jatkaja hyppää projektiin mukaan myöhemmin, eikä voi käyttää aloituskomentoja ja näin ollen asioita on tehtävä käsin.

Ensimmäisen aloittajan tehtävät

Vaiheet:

1. Ensimmäinen projektin parissa aloittava dude aloittaa projektin ajamalla aloituskomennon:

createproject

Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen automaatio luo projektin raamit (digitoimistodude/dudestack), luo paikalliselle kehityskonelle (digitoimistodude/marlin-vagrant) virtualhostin sekä WordPress-stackin asiakkaan projektia varten.

2. Seuraavaksi ajetaan newtheme.sh (digitoimistodude/air), joka tarpeelliset tiedot kysyttyään luo projektiin aloitusteeman.

3. Ensimmäinen aloittaja luo seuraavaksi tietokannan kehityspalvelimelle (gunship) seuraavasti. Tämä siksi, että sivustolla tehdyt muutokset pysyy samaan aikaan syncassa asiakkaalla ja kaikilla devaajilla ilman että tarvitsee jatkuvasti harrastaa import-export-import-rallia.

Luodaan ensin tietokanta projektille (gunship):

CREATE USER 'projektinnimi'@'%' IDENTIFIED BY 'TÄHÄN_1PASSWORDISSA_GENEROITU_VAIKEA_SALASANA';

Sitten lisätään oikeudet projektikohtaiselle käyttäjälle:

GRANT ALL PRIVILEGES ON projektinnimi.* TO 'projektinnimi'@'%';

Otetaan muutokset käyttöön:

FLUSH PRIVILEGES;

4. Uploadaa createprojectin kautta luotu paikallinen tietokanta gunshipille Sequel Prolla ja vaihda tiedot .env-tiedostoon.

5. Tämän jälkeen projektin aloittaja tallentaa .env- määritykset sekä Resilio Sync -linkin 1Passwordiin Secure Noteksi. Tarvittaessa aloittajadevaaja jakaa tunnareita Slackin tai Trellon kautta muille projektissa mukana oleville devaajille.

6. Avaa projekti editoriisi käyttämäsi editorin komennolla, esim. code ~/Projects/projektinnimitähän (Visual Studio Code) tai subl ~/Projects/projektinnimitähän (Sublime Text). Tämän jälkeen tallenna projekti nimellä painamalla + + P ja kirjoittamalla Add New Project ja enter. Nimeä projekti samalla nimellä kuin kansio, eli uudelleen enter. Tämän jälkeen löydät projektisi jatkossa kun painat + + + O (jos ei toimi niin varmista että keybindings.json on käytössä, tämän saat varmistettua kun haet + + P ”Preferences: Open Keyboard Shortcuts (JSON)” ja katsot löytyykö kyseinen näppäinkomento).

Myöhemmin projektiin mukana tulevan devaajan tehtävät

Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät Duden Githubiin, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin Code-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon (Terminalissa: cd ~/Projects ja sen jälkeen git clone url).

Ohjeistuskuva, paina ensin Code-nappia

2. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä .env (esim. code .env tai nano ~/Projects/projektinnimi/.env) ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
DB_PASSWORD=tässä_on_oikea_salasana
DB_HOST=tässä_on_oikea_ip

WP_ENV=development
WP_HOME=https://projektinnimi.test
WP_SITEURL=https://projektinnimi.test/wp
AUTH_KEY='ts[h@+i#]w`Zj%$!*+N:b*K$re9;w*mQ:;Y76G@~wx?::9%j@~}i3dmz|Jcl{|'
SECURE_AUTH_KEY='gJ6.c|6+v~`s}0,^945V#uY]TXuW9gV&Po!SnCKJsB2fV-WlLd]629mm~8_;qXL'
LOGGED_IN_KEY='Eu`SWA<^2P_P:1?i|c=541(&QMYM3h[,B$L]az02%He@;c).e#08zEL&*;oGd/AF'
NONCE_KEY='@#p@/&A@jEJeGo|K}0fm`R8NcaQaA @??J:%97[|c>Gr>*eO[qFAe|$h|qhA?)z'
AUTH_SALT=':ov!]~U]=Jqjy.o#*EddJd*Qd,YD=D3~S{ZC%gn7QD*%y+MbwQf5U iX&69:QYP'
SECURE_AUTH_SALT='Ck(dq+!6vNHTF-U1xZt*IBAk.n)+4DH=Nl;4d5xyf4*LLy?8]sLsT@DO]iGOM$H}'
LOGGED_IN_SALT=']CR.^maG`L*oKL?3 qiTTXE2~)b2m>NPFBKhOKNE qSt1R K8+`nOu&Ea*,n6G2'
NONCE_SALT='?8|fjJSNs8=LwJt6dkWrY*.~(# +EpUC]TI,~}HhVzS*9@K$ =+H!{wOYeG>t}rd'

ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key

3. Jos et käytä gunshippiä vaan paikallista tietokantaa, avaa Sequel Pro, luo tyhjä tietokanta, sitten lataa työkaverilta saamasi tietokanta sisään valikosta File > Import.

4. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:

composer install && npm install

5. Sitten teeman riippuvuudet menemällä teemakansioon

cd ~/Projects/projektinnimi/content/themes/teemannimi

Tämän jälkeen asenna paketit komennolla:

npm install

6. Sitten asetetaan manuaalisesti /etc/hosts -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla hosteja seuraavasti:

sudo nano /etc/hosts

IP on Duden vagrant-koneella (digitoimistodude/marlin-vagrant) 10.1.2.4 ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (digitoimistodude/macos-lemp-setup) 127.0.0.1. Jos esimerkiksi käytät macos-lempiä, lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti:

127.0.0.1 projektinnimi.test

Jos käytössä on vagrant (digitoimistodude/marlin-vagrant), lisää vhosts-kansioon tiedosto projekti.test (jos projektisi nimi on ”projekti”), jonne sisältö:

server {
  listen 80;
  include php7.conf;
  include global/wordpress.conf;
  root /var/www/projekti;
  index index.html index.htm index.php;
  server_name projekti.test;
}

Jos taas LEMP (digitoimistodude/macos-lemp-setup), muokkaa komentoriviltä:

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/projekti.test

Lisää yllä oleva server-block tähän tiedostoon. Seuraavaksi testaa että konffi on oikein:

sudo nginx -t

Tämän pitäisi antaa tulokseksi:

nginx: the configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf test is successful

Tämän jälkeen käynnistä web-palvelin uudelleen komennolla:

sudo brew services restart nginx

Tai jos sinulla on alias, käytä seuraavaa samoin kuin käyttäisit staging/production-palvelimella:

sudo service nginx restart

Huom! komennon ajaminen sudolla on tässä tärkeää, muuten muutokset eivät tule voimaan.

Yllä olevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut vagrant-boksimme asennusohjeita (digitoimistodude/marlin-vagrant) tai asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (digitoimistodude/macos-lemp-setup) JA lisännyt myös aliakset tämän sivun pohjalta.

7. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin tai zip-tiedoston) projektikansion alle media/ -hakemistoon.

8. Luo itsellesi branch, katso ohjeet tästä.

9. Luo itsellesi WordPress-tunnus, aja wp-cli projektikansiossa (täydennä tähän komentoon tietosi):

./vendor/wp-cli/wp-cli/bin/wp user create etunimi nimesi@dude.fi --role=administrator --user_pass=TÄHÄN_ONEPASSWORDILLA_GENEROITU_VAIKEA_SALASANA --first_name=Etunimi --last_name=Sukunimi --display_name=Etunimi

Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

Lisää git-käytänteistä.

Viimeksi muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Komennot kopioitavaan muotoon", katso muutos 543c043 GitHubissa. Näytä versiohistoria.

25.1.2021 11:37:31 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Komennot kopioitavaan muotoon", katso muutos 543c043 GitHubissa.

25.1.2021 11:32:50 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Ylimääräisen merkin poisto", katso muutos c65ab3d GitHubissa.

25.1.2021 11:30:52 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Suoraviivaisempi hostin konffaus", katso muutos af5d8fb GitHubissa.

21.1.2021 14:51:26 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Ajan tasalle", katso muutos e6d006f GitHubissa.

21.1.2021 14:36:23 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Linkin korjaus", katso muutos 0e17b31 GitHubissa.

21.1.2021 12:35:33 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Privileges", katso muutos df02af0 GitHubissa.

21.1.2021 12:25:33 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tietokannan luominen", katso muutos a30e5cf GitHubissa.

21.1.2021 12:04:57 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Havainnekuva", katso muutos 18552da GitHubissa.

20.1.2021 12:27:27 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Kbd fix ja loput ohjeet", katso muutos e4a797a GitHubissa.

20.1.2021 12:07:45 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Modernit näppäinkomentojen tyylit", katso muutos 8ae08d3 GitHubissa.

2.12.2020 17:00:46 Muokattu käyttäjän Roni toimesta viestillä "Syncing _pages/projektin-aloitus.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs", katso muutos f06a6ae GitHubissa.

21.10.2020 10:01:46 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Huomio sudosta", katso muutos eb97e95 GitHubissa.

14.8.2020 15:00:14 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Replace http links with https", katso muutos 1688cb9 GitHubissa.

28.7.2020 10:14:06 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Change syntax to match .env", katso muutos 60b9f1d GitHubissa.

28.7.2020 10:11:02 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Muotoilu", katso muutos 5b5fa65 GitHubissa.

8.1.2020 11:11:08 Muokattu käyttäjän GitHub toimesta viestillä "Change Bitbucket mention to Github", katso muutos 17e72ae GitHubissa.

6.2.2019 11:26:26 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Sublime Text projektiohje", katso muutos 0072f85 GitHubissa.

9.1.2019 12:12:53 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Slack-komento #dev-kanavan committeja varten", katso muutos 8ea1483 GitHubissa.

20.11.2018 09:38:42 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "WP-CLI:llä tunnuksen luominen", katso muutos ccbc2b0 GitHubissa.

20.11.2018 09:21:28 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Otsikkotasojen päivitys, projektin aloitus-dokkarin päivitys", katso muutos bc4d0fc GitHubissa.

20.11.2018 08:58:39 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Unohtunut vaihe, teeman kansioon riippuvuudet", katso muutos 1ee61b5 GitHubissa.

7.11.2018 09:33:20 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tietokannasta tarkennus", katso muutos 3a66a3f GitHubissa.

7.11.2018 09:28:35 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Virheellisen komennon korjaus", katso muutos 46ae030 GitHubissa.

7.11.2018 09:15:41 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Työvaiheet oikeaan järjestykseen", katso muutos 777fb8c GitHubissa.

7.11.2018 08:12:56 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tarkennus", katso muutos 23a7d42 GitHubissa.

7.11.2018 08:12:18 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Näppäilyvirheen korjaus", katso muutos e052f08 GitHubissa.

7.11.2018 08:11:14 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Ankkuri", katso muutos 3b6247f GitHubissa.

30.10.2018 12:46:19 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Tarkennuksia vaiheisiin ja aloitukseen", katso muutos f292379 GitHubissa.

30.10.2018 12:36:03 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Boldaukse", katso muutos 28df2e4 GitHubissa.

30.10.2018 12:33:40 Muokattu käyttäjän Roni Laukkarinen toimesta viestillä "Muotoilun korjauss", katso muutos 8c01d01 GitHubissa.