Stagingiin vieminen

Kun sivuston saatu siihen pisteeseen, että sitä voi selata, se laitetaan testiin ja näytille testipalvelimelle, jota myös näyttöpalvelimeksi (engl. staging server) kutsutaan. Duden staging-sivustot sijaitsevat aina omassa domainissaan, joka on muotoa asiakas.vaiheessa.fi. Tietokantapalvelin staging-sivustoille on nimeltään gunship ja sijaitsee osoitteessa gunship.dude.fi.

Ennakkoasetukset (tehdään vain kerran, jos ei ole aiemmin tehty)

Varmista että sinulla on oikea versio Capistranosta kirjoittamalla projektin juuressa:

bundle install

Jos saat Permission denied (publickey) -ilmoituksen, varmista että sinulla on oikeudet käyttää palvelimella GitHubia kirjautumalla sisään ssh:lla: tunnus@gunship.dude.fi ja luomalla avainpari komennolla:

ssh-keygen -t rsa

Tämän jälkeen avainpari haetaan komennolla:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Sitten GitHubiin, klikkaa avataria ja Settings > SSH and GPG keys > Title: gunship.dude.fi, Key, copy paste komentoriviltä.

Tietokannan luominen

Kanta täytyy olla Gunshipillä. Kannan luominen: Mene Sequel Pro:hon, avaa localhost, exporttaa lokaali kanta, File > Export. Avaa yhteys Gunshipin tietokantapalvelimeen, Choose Database > Add database > projektinnimi, File > Import, kannan sql-tiedosto.

Tietokantatunnareiden luominen: Kirjaudu ssh:lla:

ssh tunnus@gunship.dude.fi

Sitten kirjoita:

mysql -u root -p

Katso 1Passwordin gunshipistä MySQL root pass. Luo kanta seuraavasti:

CREATE USER 'projektinnimi'@'%' IDENTIFIED BY '1passwordissa generoitu salasana';

Anna oikeudet komennolla:

GRANT ALL PRIVILEGES ON projektinnimi.* TO 'projektinnimi'@'%';

Ota oikeudet käyttöön:

FLUSH PRIVILEGES;

Huom: Jatkoa ajatellen paina ylöspäin niin saat aiemmat komennot ja voit kopata niistä mallia. Älä sulje MySQL-komentoriviä vaan kopioi salasana ja lisää se projektin juureen, .env-tiedoston DB_PASSWORD -kohtaan.

Tiedostojen vieminen staging-palvelimelle

 1. Mene komentorivillä projektiin, cd ~/Projects/projektinnimi ja varmista että kaikki muutokset ovat masterissa, siirry master branchiin git checkout master ja mergeä tarvittaessa.
 2. Kirjoita cap install
 3. Avaa config/deploy/staging.rb, sublilla tai nanolla. Korvaa tiedoston sisältö uusimmalla staging.rb deploy-configilla.
 4. Korvaa {{{USERNAME}}} omalla käyttäjätunnuksella ja {{{PASSWORD}}} omalla salasanalla, tarkista 1Passwordista kohdasta gunship.dude.fi. Korvaa {{{PROJECTNAME}}} projektin nimellä, ( + + F). Tarkista että wp-cli komentojen urlit ovat oikein, pitäisi olla https://projektinnimi.test ja https://projektinnimi.vaiheessa.fi. Tallenna tiedosto.
 5. Tarkista että config/deploy.rb näyttää oikealta.
 6. Mene komentoriville projektikansioon ja aja cap staging deploy
 7. Saat viestin: ERROR linked file /var/www/projektinnimi/shared/.env does not exist, kuuluu asiaan. Kirjaudu palvelimelle tunnuksillasi ssh tunnus@gunship.dude.fi, kopioi polku virheilmoituksesta ja aja komento seuraavasti: nano /var/www/projektinnimi/shared/.env (kopioi polku virheilmoituksesta)
 8. Avaa projektin paikallinen .env ja muokkaa tiedostosta seuraavat kohdat kuntoon:
  DB_NAME=projektinnimi
  DB_USER=projektinnimi
  DB_PASSWORD=gunship-kannan salasana tähän
  DB_HOST=185.87.110.10
  
  WP_ENV=staging
  WP_HOME=https://projektinnimi.vaiheessa.fi
  WP_SITEURL=https://projektinnimi.vaiheessa.fi/wp
  

  Saltit ja muut mahdolliset ympäristömuuttujat samat kuin lokaalissa.

 9. Poistu palvelimelta komennolla exit. Aja uudestaan komento cap staging deploy.
 10. Mene FileZillaan. Siirrä mediatiedostot kansioon /var/www/projektinnimi/shared/media
 11. Määrittele kertakäyttösalasana muokkaamalla tiedostoa /var/www/projektinnimi/shared/.staging_password. Lisää salasana Trelloon ja 1Passwordiin.

Lopuksi testaa sivustoa projektin virallisessa osoitteessa projektinnimi.vaiheessa.fi.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook