CSS Guidelines

Dude käyttää tyylipuolella (SCSS) SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS) ja WordPressin Gutenbergiin pohjautuvaa nimeämiskäytäntöä (is-* ja has-* selectorit).

Noudatamme lukuisia stylelint-standardeja. Koko stylelint-määretiedosto löytyy air-light-teeman juuresta. Koska stylelintrc:ssä on listattu määreet ja niistä huomauttaa erikseen editori ja gulp, emme käy jokaista erikseen läpi tässä handbookissa. Tässä kuitenkin esimerkinomaisesti yksi:

Nestaus ja tarkkuus

Määre "max-nesting-depth": [ 3, { "ignore": ["blockless-at-rules", "pseudo-classes"] } ], (stylelint) ja muut korrektit tavat varmistavat, että kirjoitamme luettavaa CSS:ää. Ei määritellä tarpeettoman tarkkoja tyylejä, jotta ei monimutkaisteta koodia turhaan. Vältetään liian tarkkoja ja monimutkaisia CSS-rakenteita.

// Väärin. Ei nestata tarpeettomasti. "Inception-rule", älä mene liian syvälle.

.block-example {
 background: var(--color-background-block-example);

 > div.block-related-element {
  color: var(--color-brand);

  .element-that-should-be-global {
   a.something-specific {
    font-size: var(--font-size-large);
   }
  }
 }
}
// Oikein. Pidetään koodi simppelinä ja luettavana.

.block-example {
 background-color: var(--color-background-block-example);

 .block-related-element {
  color: var(--color-brand);
 }
}

.element-that-should-be-global .something-specific {
 font-size: var(--font-size-large);
}

Tyypillinen CSS-rakenne

.block-example {
 // Default background-color
 background-color: $color-mudgreen;

 h1,
 h2,
 p {
  color: $color-white;
 }

 .block-title-pre {
  margin: 0 0 1rem;
 }

 .block-title {
  margin-top: 0;
 }

 .block-title a {
  margin-top: 0;
 }

 .cols {
  color: $color-white;
  display: flex;
 }

 .col.col-text {
  @media (min-width: $some-breakpoint) {
   margin-right: 30%;
   width: 50%;
  }
 }

 .col.col-image {
  @media (min-width: $some-breakpoint) {
   width: calc(50% - 30%);
  }

  img {
   height: auto;
   max-width: 395px;
   width: 100%;
  }
 }
}