CSS Guidelines

Dude käyttää tyylipuolella (SCSS) SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS) ja WordPressin Gutenbergiin pohjautuvaa nimeämiskäytäntöä (is-* ja has-* selectorit).

Noudatamme lukuisia stylelint-standardeja. Koko stylelint-määretiedosto löytyy air-light-teeman juuresta. Koska stylelintrc:ssä on listattu määreet ja niistä huomauttaa erikseen editori ja gulp, emme käy jokaista erikseen läpi tässä handbookissa. Tässä kuitenkin esimerkinomaisesti yksi:

Nestaus ja tarkkuus

Määre "max-nesting-depth": [ 3, { "ignore": ["blockless-at-rules", "pseudo-classes"] } ], (stylelint) ja muut korrektit tavat varmistavat, että kirjoitamme luettavaa CSS:ää. Ei määritellä tarpeettoman tarkkoja tyylejä, jotta ei monimutkaisteta koodia turhaan. Vältetään liian tarkkoja ja monimutkaisia CSS-rakenteita.

// Väärin. Ei nestata tarpeettomasti. "Inception-rule", älä mene liian syvälle.

.block-example {
 background: var(--color-background-block-example);

 > div.block-related-element {
  color: var(--color-brand);

  .element-that-should-be-global {
   a.something-specific {
    font-size: var(--font-size-large);
   }
  }
 }
}
// Oikein. Pidetään koodi simppelinä ja luettavana.

.block-example {
 background-color: var(--color-background-block-example);

 .block-related-element {
  color: var(--color-brand);
 }
}

.element-that-should-be-global .something-specific {
 font-size: var(--font-size-large);
}

Tyypillinen CSS-rakenne

.block-example {
 // Default background-color
 background-color: var(--color-mudgreen);

 h1,
 h2,
 p {
  color: $color-white;
 }

 .block-title-pre {
  margin: 0 0 1rem;
 }

 .block-title {
  margin-top: 0;
 }

 .block-title a {
  margin-top: 0;
 }

 .cols {
  color: var(--color-white);
  display: flex;
 }

 .col.col-text {
  @media (min-width: $some-breakpoint) {
   margin-right: 30%;
   width: 50%;
  }
 }

 .col.col-image {
  @media (min-width: $some-breakpoint) {
   width: calc(50% - 30%);
  }

  img {
   height: auto;
   max-width: 395px;
   width: 100%;
  }
 }
}

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook