Jatkokehitys

Pääbranchin main/master tulee aina vastata tilannetta asiakkaan tuotannossa. Tämän takia, kun asiakas tilaa jatkokehitystä, luodaan projektissa uusi branch jossa kaikki kehitys tapahtuu. Branch olisi hyvä nimetä joko ominaisuuden tai ajankohdan mukaan, esimeriksi feature-area-selfupdate tai changes-2021-04. Jos jatkokehitystä tulee tekemään useampi kehittäjä, myös jokaiselle kehittäjälle luodaan oma branch esimeriksi feature-area-selfupdate-timi. Pienemmät ja nopeat muutokset, joita ei tarvitse hyväksyttää erikseen asiakkaalla ja jotka voi siirtää suoraan tuotantoon, voi tehdä pääbranchiin.

Jatkokehityksessä olevat asiat tulee mergetä pääbranchiin vasta sen jälkeen, kun asiakas on katsellut kehitettävät toiminnallisuudet ja niitä ollaan siirtämässä tuotantoon.

Ohjeita branchien luomiseen ja käyttöön löytyy erilliseltä Git-sivulta.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook