Etätyöskentely

Etätyöskentely on Dudella hyväksyttävää, välillä jopa suotavaakin toimintaa. Maanantaisin on kaikkien hyvä olla paikalla viikkopalaverissa klo 9:00, mutta muuten työpaikan valinta on vapaamuotoista.

Slack-kanavalla on oltava sen verran aktiivinen, että pysyy menossa mukana. Jos tulee vastaan tilanteita, jolloin ei ole saatavilla, täytyy käyttää Slackin tila-ominaisuutta, jolla tuo kaikkien tietoon että on esimerkiksi palaverissa, salilla tai eväällä.

Maailmanlaajuisen pandemian kuten COVID-19 osuessa kohdalle, jääthän kotiin, jos suinkin mahdollista. Toimistolla voi olla väkeä 1-2 kerrallaan, jos kotona työskentelemisessä on esteitä.

Muistathan huolehtia työergonomiasta ja työn tauottamisesta myös kotona työskennellessä.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook