Sisäinen tekninen kehitys

Dudelle on tärkeää kehittää omia työkaluja ja toimintamalleja tehokkaammaksi jo päivä- tai viikkotasolla. Tämä sivu koskee sisäistä tekniikkaa ja toimintatapaa.

Keskisimpiä sisäisiä projekteja ja työkaluja voivat olla esimerkiksi:

Kehityksen toimintamalli

Pohjateemaa (air-light) ja tukilisäosaa (air-helper) on tarkoitus päivittää aina kun vastaan tulee perusteltavissa oleva asia, jota esimerkiksi käyttää jokaisessa projektissa. Kehityksen toimintamalli on hyvinkin nopeatempoinen ja joustava, jossa erityisesti pohjateemaan muutoksia lisätään sitä mukaa kun niitä tulee vastaan. Tarvittaessa muutoksia käydään läpi ja iteroidaan devitsekissä.

Lähtökohtaisesti sisäisessä kehityksessä noudatetaan Duden tuttuja git-käytänteitä.

Nyrkkisääntö muutoksiin: On parempi että jatkuvaa kehitystä syntyy kuin että se jää paikoilleen odottamaan ”sopivaa hetkeä”.

Releaset

Pienet ei-breaking change muutokset: Relesointia voi tehdä GitHub-versioon, jos sille on hyvät perusteet. Muissa tapauksissa, kuten isommissa pompseissa muutoksia tai perusteellisempaa tutkailua vaativissa asioissa on syytä tehdä Pull Request tai oma branch.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook